Производствена база

Image

ПЛОЩ

Общата ни производствена площ е 150 000 кв.м.  От тях, 15 000 кв.м. са парникови площи/оранжерии

1 500 кв.м. от оранжериите са отопляеми и с автоматичен контрол на климата:

Отоплението на оранжериите е под контрола на процесора на общия климат-контрол, който следи всички показатели и прецизно регулира – топлина, светлина, влажност и хранене с цел да няма преразход. Контролът се извършва по зони.

50% от оранжериите са с контейнерни полета, а другите 50% са с мобилна система за отглеждане „Flood and Drain“ със събиране на поливната вода.

60 000 кв.м. от нашите площи са външни. Всички те също са с контейнерни полета с инсталирани технологии на изравняване, дрениране, защита от плевели, напоителна система и насочване на излишните води.

ТЕХНОЛОГИИ

Нашата компания, още от самото си създаване е изключително еко ориентирана.

  • Всички отпадъци от пластмаса се събират и предават за рециклиране;
  • Отоплителната ни система не използва Fossil Fuels, а пелети произведени от люспен (белен) слънчоглед, който представлява отпадъчен продукт от производството на олио;
  • Система за напояване Flood and Drain е ориентирана към пестене на воден ресурс;
  • Използваме система за използване на дъждовна вода;
  • - Поточната линия, на която оперират по 4-ма служители е с капцитет 50-60 хил бр. разсад / ден;

 

РАБОТНИ КОНТЕЙНЕРИ

Растителният видов състав се отглежда в работни контейнери с различна вместимост:

  • Едногодишни цветя в pot 9, pot 10.5 и табли с 6 и 10 гнезда
  • Многогодишни цветя в 1,2 и 3 литра
  • Декоративни дървета – 3,5,7,10,14,18,28,45,78 и 100 литра
Image

ЕЖЕГОДНО ОБОГАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ГАМА

Провокирани от потребностите на пазара, ние в Разсадник „Нановски“ ежегодно обогатяваме производствената си гама и към момента предлагаме над 2 000 вида растения. Растенията се отглеждат в специални торфо-почвени смеси, които са различни за всеки вид и размер.

Използваме висококачествени, специализирани торове, които действат през целия вегетативен период. Леката консистенция на материала допълнително улеснява клиента относно пренасянето и превозването на растенията.

Image